In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke gegevens FS19.NL (hierna ook genoemd als FS19 of wij) van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Al deze gegevens worden verwerkt volgens de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verwerken wij?
De door u verstrekte informatie via het inschrijfformulier. Bestaande uit:

  • Naam;
  • Geboortedatum;
  • E-mail adres;

Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website. U krijgt hiervan een cookiemelding wanneer u zich aanmeld op deze website. (zie ook ‘Gebruik van Cookies’ verderop in deze verklaring)

Waarom verwerken wij deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze administratie, om mailings te kunnen versturen en om te kunnen kijken hoe onze site word gebruikt.

Wie beheren al deze gegevens?
Deze gegevens worden beheerd door de eigenaren van FS19.NL. Dit is dhr. E. Roelandschap en mw. B. Roelandschap.

Welke programma’s en systemen gebruiken we?
FS19 gebruikt diverse programma’s en koppelingen:

Facebook/Instagram: Voor communicatie met onze leden en het promoten van FS19.

Beveiliging van uw gegevens
FS19 draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om u persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

FS19 maakt gebruik van 1 server, namelijk die van OHSN voor hosting en opslag van gegevens. Alle verbindingen naar deze server gebeuren altijd met een veilig beveiligingscertificaat.

Als ondanks al onze beveiligingsmaatregelen, toch sprake zou zijn van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen voor uw privacy heeft dan zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontdekking informeren.

Bovenstaand bedrijf (OHSN) is tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. OHSN gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Worden gegevens aan derden verstrekt?
FS19 verstrekt uw gegevens nooit aan derden, behalve in de volgende gevallen:

Er sprake is van een Wettelijke verplichting, zoals in het geval van een verzoek van een opsporingsinstantie of naar aanleiding van een Gerechtelijk bevel.
Voor onderzoek naar Fraude.
Om technische of beveiligingsproblemen met onze systemen op te sporen, te voorkomen of op te lossen.

Gebruik van Cookies
Op de website van FS19 wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

De cookies die FS19 plaatst op uw computer, tablet en/of mobiele telefoon worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het onthouden van sessies;
Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde delen van de website minder goed functioneren.

Gebruik van Google Analytics
FS19 maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Analytics verzamelt FS19 bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van FS19. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gebruik persoonsgegevens op website en sociale media

FS19 maakt op zijn website en verschillende sociale media (Facebook/Instagram/YouTube) gebruik van foto’s en video’s ter illustratie/aankleding en om de club te promoten.  Wat bezoekers met deze foto’s en video’s doen kan niet door FS19 worden gecontroleerd.

Bent u het niet eens met de publicatie van een foto of video op het open deel van de website en/of publicatie op sociale media (Facebook/Instagram/YouTube) dan horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Alle bovenstaande gegevens worden niet langer dan nodig bewaart tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, tenzij u aangeeft de nieuwsbrieven te willen blijven ontvangen. Voor fiscale doeleinden geldt een verplicht bewaartermijn van 7 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd staan en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een e-mail, voorzien van uw naam en een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen.

Wanneer u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben dit niet te doen (bijvoorbeeld; wij dienen u nog te factureren). Verwijdering zal plaatsvinden binnen 1 maand, om technische redenen kunnen de termijnen verschillen voor bijvoorbeeld verwijdering van servers en back-up systemen.

LWS behoud zich het recht voor om de privacy verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 14 juni 2020